Gwarancja

Produkty posiadają 2-letnią gwarancję z tytułu rękojmi

GWARANCJA OBEJMUJE:

wady fabryczne nabyte przed zakupem produktu, w tym m.in. wadliwe
dopasowanie produktu do urządzenia lub wadliwe funkcjonowanie produktu.


GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

 • zmian kosmetycznych, w tym m.in. rys i zabrudzeń, które powstały już po zakupie produktu w wyniku naturalnego zużycia
 • uszkodzeń
  powstałych w wyniku zdarzeń losowych, w tym m.in. upadku, rozlania
  cieczy, kontaktu z ogniem lub wskutek działania jakichkolwiek innych
  czynników zewnętrznych
 • uszkodzeń powstałych w wyniku użycia nadmiernej siły i/lub nieuważnego zakładania, zdejmowania bądź podłączania produktu
 • uszkodzeń powstałych na skutek samodzielnej i/lub nieautoryzowanej próby naprawy bądź modyfikacji produktu
 • uszkodzeń wynikających z używania produktu do celów innych, niż został on przeznaczony

Powyższe wskazania mają jedynie charakter informacyjny i nie wyczerpują wszystkich przypadków.

Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje ograniczona do 1 roku.

Szczegóły dotyczące zgłoszeń reklamacyjnych omówione są w zakładce Reklamacje